Примерни пиеси от български композитори за VIVAPIANO 2014

На конкурса VIVAPIANO 2014, отделни парични награди ще бъдат присъдени за най-добро изпълнение на конкурния тур на пиеса по избор от всеки един от следните български композитори от третото поколение – Лазар Николов, Александър Райчев, Константин Илиев, Георги Тутев, Димитър Христов, Васил Казанджиев, Иван Спасов, Благо Симеонов. Освен това, включването на такава пиеса в конкурсната програма ви дава право да се състезавате за Голяма Награда на конкурса.

 

Тук и на уебстраниците ни за отделните награди има линкове към записи на някои от посочените подолу примерни пиеси. Нотният материал за тези пиеси е в наличност в книжарницата на Сьюза на българските композитори в София (ул. «Иван Вазов № 2), дори в случай, че не откривате заглавието в уеб-страницата на книжарницата.

 

Ако живеете извън София или срещате трудност при намирането или избора на ноти, пишете ни тук или на ardenza@abv.bg или звънете на Даниела Дикова на тел. 0887 74 34 910887 74 34 91.

 

Композитор                       Заглавие                                                                      Линк към запис

 

ЛАЗАР НИКОЛОВ               кратки пиеси в “Албум за малките пианисти”   Мелодия и войничка песен

 


АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ     кратки пиеси в “Албум за малките пианисти”

                                                Младежки албум, свитък I

                                                Младежки албум, свитък II

                                                Детски албум

 

КОНСТАНТИН ИЛИЕВ        кратки пиеси в “Албум за малките пианисти”    Селски танц и Танц на колелото

                                               Детски птици                                                                  Детски птици 

                                               Страници от албум

 

ГЕОРГИ ТУТЕВ                   кратки пиеси в “Албум за малките пианисти”    Малко скерцо

                                               Вариации 

                                               Четири прелюди                                                             

 

ДИМИТЪР ХРИСТОВ       Концертни миниатюри

                                              Токата на Задушница                                                    Токата на Задушница

                                              Шакон

 

ВАСИЛ КАЗАНДЖИЕВ     Токата                                                                                 Токата

                                               Триумф на камбаните                                                  Триумф на камбаните

                                               Езотерични вариации

                                               Младежки албум                                                           из Младежки албум                            

 

БЛАГО СИМЕОНОВ          Седем стари акварела                                                 Седем стари акварела

                                               Малкa баладa                                                                 Малкa баладa

                                               Четири момента                                                              Четири момента

 

ИВАН СПАСОВ                   Пиеса във фолклорен стил                                      Пиеса във фолклорен стил   

                                                24 Багатели                                                                    24 Багатели

                                                Четири игри

                                                Танц и Песен                                                                 Танц и Песен

                                                Микросюита (за 4 ръце)

 

На ВИВАПИАНО 2014 ще бъдат присъдени отделни парични награди и за най-добро изпълнение на конкурния тур на пиеса от следните композитори – Андрей Стоянов, Панчо Владигеров, Любомир Пипков, Парашкев Хаджиев, Александър Танев, Артин Потурлян, К. Ф. Е. Бах, Бохуслав Мартину, Алън Хованес. За повече информация, посети страницата “Награди на VIVAPIANO 2014” на www.ardenzamusic.org

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype