Ardenza Foundation founders Daniela Dikova, Geoffrey Dean, and Galina Koycheva are also the Ardenza Trio, a well-known classical chamber music ensemble. Основателите на фондация Арденца Даниела Дикова, Джефри Дийн и Галина Койчева са също членовете на трио Арденца, известния класически камерен състав.

 Ardenza Foundation

Based in Sofia, Bulgaria, the Ardenza Foundation is an award-winning cultural organization led by seasoned musicians with a passion for bringing people together through collaborative music projects.

Софийската фондация Арденца е призната културна организация, ръководена от известни музиканти със страст към събиране на съмишленици чрез съвместни музикални проекти.


Ardenza Managing Board
  Daniela Dikova, Executive Director
 
Galina Koycheva, Development Director
  Geoffrey Dean, Projects Director (USA/Bulgaria)
 
Soomi Kim, Director-At-Large (South Korea/Bulgaria)
  Susan Brownfield, Director-At-Large (USA)

Ardenza Staff
  Kamen Daaliyski, Technical Director

  Victoria Dimitrova, Visual Designer​​   

​​​​  Raika Timcheva, Coordinator​​

  Severin Vassilev, Coordinator   ​

  Lili Vrabcheva, Coordinator​

  Sabina Yordanovа, Coordinator  ​​