ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

в Националния конкурс VIVAVOCE

София, 23 април 2016

 

 

Трите имена -- на кирилица и на латиница:

                  

Година на раждане:                   

 

Местоживеене (населено място):

 

Е-mail адрес:                                                

 

Телефон:

                                               .

Име на педагога:

 

Име на учебното заведение:

 

 

Желая да се явя на конкурса VIVAVOCE 2016 със следната програма, която включва поне една ария из репертоара на Елена Николай (вижте т. 4 на регламента):

 

 

 

 

 

 

 

 

Моля да ми бъде осигурен клавирен акомпанятор за конкурса   ДА / НЕ

(При нужда, професионален акомпанятор ще Ви бъда осигурен от организаторите при условия, описани в т. 5 на регламента)

 

Прилагам към формуляра следните документи:

 

  • снимка

  • автобиография

  • банково извлечение за платена такса за участие.

     Tаксата в размер от 30 лева се превежда по банков път на сметката на

     Фондация “Арденца”:

 

     Фондация "Арденца"

     IBAN - BG76FINV91501203661767

     BIC/SWIFТ - FINVBGSF

     Първа инвестиционна банка, пл. “Народно събрание” № 3, 1000 София

     Основание на плащането “Такса за участие във VIVAVOCE 2016 /име на участника/”

 

    Банковите такси и комисионни са за сметка на участника.

 

 

Попълненият формуляр за участие трябва да бъде изпратен

по електронна поща на ardenza@abv.bg

 

Срок за подаване: 1 април 2016 г.

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ VIVAVOCE 2016

 

Моля изпратете следната информация и документация, за да се запишете за конкурса VIVAVOCE 2016 по електронна поща на адрес ardenza@abv.bg

 

Срок за подаване на документи за участие: 1 април 2016 г.