2014 VIVAPIANO PRIZES / НАГРАДИ

The Alexander Raichev Prize
is given in honor of the distinguished third-generation Bulgarian composer ALEXANDER RAICHEV (1922-2003).
 

To be considered for this cash prize, awarded on the basis of your performance in the VIVAPIANO competition round, just include a piece by Alexander Raichev in your competition program. Perform a piece by any of the eight VIVAPIANO third-generation Bulgarian composers to be eligible to compete for the VIVAPIANO Grand Prize.
Write to us for SHEET MUSIC by RAICHEV

Награда "Александър Райчев"
се присъжда в памет на изтъкнатия български композитор от трето поколение АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ (1922-2003).
 

За тази парична награда, присъдена на базата на вашето изпълнение на конкурсния тур, включете пиеса от Александър Райчев в конкурсната си програма Ако изпълнявате пиеса от един от осемте ВИВАПИАНО български композитор от трето поколение, можете да участвате в надпреварата за Голямата награда.
Пишете ни за НОТИ от РАЙЧЕВ

LISTEN / СЛУШАЙТЕ

March (from 9'50)

Berceuse (from 11'20)