AmBul Festival / АмБъл фестивал

 

София, октомври-ноември 2014 г.

 

Наситен с иноваторски творчески проекти, АмБъл обединява музиканти от различни стилове, националности и поколения. АмБъл представя на столичната публика редица внушителни изпълнителски проекти, поверени изцяло на състави, с подчертан опит и афинитет към нови образци на музициране.

 

С други думи, сърцето на АмБъл е ансАмБълът.

 

АмБъл фестивал на американска и българска музика е утвърден форум за представяне на нови и непознати творби от американски и български композитори, място за среща и сътрудничество между творци от България и САЩ, и подиум за млади изпълнители – да се потопят в нови музикални тенденции, като участват наравно с по-опитните си колеги. Изданието 2014 на фестивала е четиринадесетото издание на българо-американския музикален фестивал в София, основан от Джефри Дийн през 1998 година. Организиран от фондация “Арденца”, проектът е подпомогнат от Министерство на Културата и Посолството на САЩ в България.  Както винаги всички АмБълски събития са със свободен вход.

 

Фестивалните концерти през 2014 в София:

 

Сряда, 15 октомври 2014 от 17ч.

Американски център

ЕТНО ЕВРОПА

Женски вокален квартет с ръководител

Звездана Новакович (Словения)

 

Понеделник, 3 ноември 2014 от 17ч.

Американски център

ДЖАЗ USA

„Джазтет” с ръководител

Венцислав Благоев – тромпет

 

Понеделник, 17 ноември 2014 от 18.30ч.

Национална музикална академия

БГ КЛАСИКА

„Камерата Арденца” с диригент

Георги Патриков

 

 

 

 

  • Wix Facebook page

 

Sofia, October-November 2014

 

A festival packed with innovative performance projects, AmBul brings together musicians of different nationalities, styles, and generations. Structured around a group of projects entrusted entirely to ensembles with a demonstrated affinity for contemporary music practices and performance, AmBul is all about chAMber ensemBULs.

 

Just think ensAmBul. 

 

The AmBul Festival of American and Bulgarian Music is an established forum for the presentation of new and neglected works by American and Bulgarian composers, for collaboration among composers and performers from Bulgaria and the US, and a podium for young musicians to be immersed in new music and perform it alongside their more experienced colleagues. The 2014 edition is the fourteenth edition of Sofia’s American-Bulgarian music festival founded by Geoffrey Dean in 1998. A production of the Ardenza Foundation, AmBul is funded in part by the Bulgarian Ministry of Culture and the US Embassy in Sofia.  All AmBul events are free and open to the public.

 

 

2014 Festival concerts in Sofia:

 

Wednesday, October 15, 2014 at 5PM

American Corner

ETHNO EUROPE

With female vocal quartet led by

Zvezdana Novakovic, soprano (Slovenia)

 

Monday, November 3, 2014 at 5PM

American Corner

JAZZ USА

with Jazztet led by Ventzislav Blagoev, trumpet

 

Monday, November 17 at 6:30PM

National Music Academy

CLASSICAL BG

Camerata Ardenza led by Georgi Patrikov