I. 1956-1961

    1. 1961 София. Афиш от солов рецитал в зала Славейков /

                   Sofia. Poster from solo recital at Slaveikov Hall
    2. 1956 София. Афиш от една от първите изяви на А. Диков като солист с оркестър

                      след като става лауреат на конкурса “Лист” – Будапеща 1956 /

                  Sofia. Poster from first appearance of A. Dikov as soloist with orchestra

                      after becoming laureate of the Liszt Competition (Budapest 1956)
    3. 1956. Снимка – портрет на 18-годишния А. Диков /

                    Photo portrait of the 18-year-old A. Dikov
    4. 1957 София. Афиш от солов рецитал в зала Славейков. (Годината на конкурса

                       “Лист” е сгрешена.)

                   Sofia. Poster from solo recital at Slaveikov Hall. (The year of the Liszt Competition

                       is wrong on this poster.)   

    5. 1956 Будапеща. Снимка от конкурса “Лист”. А. Диков (седнал, най-вляво) на маса с

                       други наградени като Иимре Антал и Лазар Берман

                   Budapest. Photo from Liszt Competition. A. Dikov (seated, far left) with other

                      prizewinners such as Imre Antal and Lazar Berman
    6. 1956 Будапеща. Снимка – тост. А. Диков – станал вдясно

                   Budapest. Photo of toast with A. Dikov standing at right
    7. 1956 Будапеща. Снимка – А. Диков поздравява знаменития унгарски композитор

                      Золтан Кодай

                  Budapest. Photo: A. Dikov greeting the Hungarian composer Zoltan Kodaly
    8. 1960 София. Ръкописен афиш от студентски рецитал на А. Диков в годината

                      на завършването му на Българската държавна консерватория при

                      доц. Любa Енчева

                   Sofia. Handwritten poster from student recital of A. Dikov during the year of his

                       graduation from the Bulgarian State Conservatory, where he studied with

                       Lyuba Encheva

Из творческия път на пианиста АНТОН ДИКОВ (1938-2004) /

From the Creative Life of Pianist ANTON DIKOV (1938-2004)

II. Франция / France, 1963-5

 

    9. 1963 Париж. Програма от заключителния концерт на международен конкурс

                        “Маргарет Лонг” в театър на “Шамз-Елизе”

                   Paris. Program of the final concert of the Marguerite Long International Piano

                        Competition at the Champs-Elysse theatre
    10. 1963 Париж. А. Диков печели трета награда на клавирния конкурс с блестящо

                        изсвирване на Прокофиев трети концерт

                    Paris. A. Dikov wins third prize with his brilliant performance of the Prokofiev

                        Piano Concerto No. 3
    11. 1965 Снимка от лятната академия “Фонтенбло” – Франция

                     Photo from the Fontainebleau summer academy, France
    12. 1965 Фонтенбло. Големият френски пианист Р. Касадесю акомпанира на А. Диков

                         в “Концерт за лява ръка” от М. Равел

                     Fontainebleau. Legendary French musician Robert Casedesus accompanies

                         A. Dikov in the Ravel Concerto for the Left Hand
    13. 1965 Фонтенбло. Афиш на интегрално представяне на клавирните сонати на

                         Бетовен. На А. Диков е поверен цял рецитал на 17.07.1965

                     Fontainebleau. Poster from concert series presenting the complete Beethoven

                         piano sonatas, in which A. Dikov a solo recital on 17.07.1965
    14. 1965 Фонтенбло. А. Диков на рояла, с Надя Буланже седнала вляво от него

                     Fontainebleau. A. Dikov at the piano, with Nadia Boulanger sitting to his left
    15. 1965 Фонтенбло. Надя Буланже с Клифорд Кързън, в дъното Жерар Фреми.

                         А. Диков отпред, най-вляво

                     Fontainebleau. Nadia Boulanger with Clifford Curzon, with Gerard Fremi

                         behind them. A. Dikov at front left   

    16. 1965 Фонтенбло

                     Fontainebleau

 

III. На сцената с Константин Илиев и Софийска филхармония /

    On stage with Konstantin Iliev and the Sofia Philharmonic

    17. 1966 София. Афиш – “Солистите на СДФ”, дир. Константин Илиев

                     Sofia. Poster from subscription series "The Soloists of the Sofia Philharmonic"

                          with conductor Konstantin Iliev
    18. без дата. Снимка – К. Илиев и А. Диков в репетиция

           undated photo of K. Iliev and A. Dikov in rehearsal
    19. 1980 София. Афиш – Интеграл клавирните концерти на Бетовен

                     Sofia. Poster: Complete Beethoven piano concertos in two concerts
    20. 1979 Памплона, Испания. Афиш на СДФ, солист А. Диков

                     Pamplona, Spain. Poster for Sofia Philharmonic concert with soloist A. Dikov
    21. 1978 Москва. Афиш иа СДФ, солист А. Диков

                     Moscow. Poster for Sofia Philharmonic concert with soloist A. Dikov   

    22. 1968 Оберхаузен, Германия. Афиш на СДФ, солист А. Диков

                     Oberhausen, Germany. Poster for Sofia Philharmonic concert with soloist A. Dikov

    23. без дата, Русе. Снимка – Концерт с К. Илиев на “Мартенски муз. дни"

           undated photo from concert with K. Iliev at the March Music Days Festival, Rousse

  

IV. Солиста и неговите диригенти 1963-2003 /

     The soloist and his conductors, 1963-2003

   24. 1963 София. Афиш – Орк. на БНР, дир. Васил Казанджиев, солист А. Диков

                     Sofia. Poster: Bulgarian National Radio orchestra, conductor V. Kazandjiev, soloist A. Dikov
    25. 1964 Русе. Афиш – Русенска филх., дир. А. Владигеров, солист А. Диков

                     Rousse. Poster: Rousse Philharmonic, conductor A. Vladigerov, soloist A. Dikov
    26. 1976 София. Афиш – СДФ, дир. Димитър Манолов. Брамс клавирните
концерти с А. Диков

                    Sofia. Poster: Sofia Philharmonic, conductor Dimiter Manolov. Complete Brahms

                         piano concertos with A. Dikov
    27. 1972 Франкфурт, Германия. Афиш – Орк на БНР, дир. Васил Стефанов

                     Frankfurt, Germany. Poster: Bulgarian National Radio orchestra, cond. Vasil Stefanov
    28. без дата. Снимка – Добрин Петков и А. Диков на репетиция
           undated photo of conductor Dobrin Petkov and A. Dikov in rehearsal   

    29. 1966 София. Афиш – СДФ, дир. Д. Петков, солисти Г. Бадев и А. Диков

                     Sofia. Poster: Sofia Philharmonic, cond. D. Petkov, soloists G. Badev and A. Dikov
    30. 1969 София. Афиш – СДФ, дир. Д. Петков, солист А. Диков

                     Sofia. Poster: Sofia Philharmonic, cond. D. Petkov, soloist A. Dikov   

    31. 1973 Прага. Снимка – А. Диков изп. Прокофиев клавирен концерт № 3
                     Prague. Photo: A. Dikov performing Prokofiev Piano Concerto No. 3  

    32. 2003 Пловдив. Афиш – Пловдивска филх., дир. Г. Димитров. Последен гастрол на А. Диков

                     Plovdiv. Poster: Plovdiv Philharmonic, cond. G. Dimitrov. Dikov's last solo appearance
    33. 1979 София. Афиш – Русенска филх., дир. Алипи Найденов, солист А. Диков в

                        Клавирния концерт на Димитър Ненов

                     Sofia. Poster: Rousse Philharmonic, cond. A. Naidenov, soloist A. Dikov in the

                        piano concerto of Dimiter Nenov
    34. 1982 София. Афиш – Ленинградска филх., дир. Юри Темирканов, солист А. Диков

                     Sofia. Poster: Leningrad Philharmonic, cond. Yuri Temirkanov, soloist A. Dikov
    35. 1976 Варна. Афиш – Варненска филх., дир. Йордан Дафов, солист А. Диков

                     Varna. Poster: Varna Philharmonic, cond. Yordan Dafov, soloist A. Dikov
    36. 1993 София. Афиш – СФ, дир. Емил Табаков, солист А. Диков

                     Sofia. Poster: Sofia Philharmonic, cond. Emil Tabakov, soloist A. Dikov
    37. без дата. Снимка – А. Диков и Васил Стефанов (вж. № 2, 27)

           undated photo of A. Dikov and Vasil Stefanov (see No. 2, 27)
    38. 198?. Снимка – А. Диков, Константин Илиев (вж. № 17-23), Иван
Маринов

                      Photo of A. Dikov, K. Iliev (see No 17-23), Ivan Marinov

 

 

V. Рецитали / Recitals

 

    39. 1963 Москва, СССР. Афиш – солов рецитал на А. Диков

                     Moscow, USSR. Poster for solo recital of A. Dikov
    40. 1979 Париж, Франция. Афиш – рецитал на А. Диков в зала “Гаво”

                     Paris, France. Poster for A. Dikov recital at Gaveau hall
    41. 1982 Осака, Япония. Афиш – рецитал на А. Диков

                     Osaka, Japan. Poster for A. Dikov recital
    42. 1993 Торне, Франция. Афиш – рецитал на А. Диков

                     Tournai, France. Poster for A. Dikov recital
    43. 1987 Бибиена, Италия. Афиш – рецитал на А. Диков

                     Bibiena, Italy. Poster for A. Dikov recital
    44. 1974 София. Афиш – рецитал на А. Диков

                     Sofia, Bulgaria. Poster for A. Dikov recital

    45. 1963 Десау, Германия. Афиш – рецитал на А. Диков

                     Dessau, Germany. Poster for A. Dikov recital

VI. Съвременни снимки от 21 век / 21st century photos

   

 

 

    46. София. На сцена с СФ, дир. Найден Тодоров

           Sofia. In performance with the Sofia Philharmonic, cond. Naiden Todorov
    47. София. А. Диков приема наградата “Кристална лира”

           Sofia. A. Dikov accepting the Crystal Lyre prize
    48. Франция. А. Диков и неговата студентка- Ружа Семова

           France. A. Dikov and his student Ruzha Semova
    49. Бургас. А. Диков и корейски специализанти
           Bourgas. A. Dikov and piano students from Korea   

    50. Париж. А. Диков на автомобилно изложение

           Paris. A. Dikov at automobile show
    51. Корея. Приветствие от благодарни домакини

           Korea. Greetings from grateful host

    52. Скопие. С концертмайстора Леонид Пейсаков

           Skopje. With concertmaster Leonid Paisakovs