2014 VIVAPIANO PRIZES / НАГРАДИ

The Dimiter Christoff Prize
is given in honor of the distinguished third-generation Bulgarian composer DIMITER CHRISTOFF (1933).
 

To be considered for this cash prize, awarded on the basis of your performance in the VIVAPIANO competition round, just include a piece by Dimiter Christoff in your competition program. Perform a piece by any of the eight VIVAPIANO third-generation Bulgarian composers to be eligible to compete for the VIVAPIANO Grand Prize.
Write to us for SHEET MUSIC by CHRISTOFF

Награда "Димитър Христов"
се присъжда в чест на изтъкнатия български композитор от трето поколение ДИМИТЪР ХРИСТОВ (1933).
 

За тази парична награда, присъдена на базата на вашето изпълнение на конкурсния тур, включете пиеса от Димитър Христов в конкурсната си програма Ако изпълнявате пиеса от един от осемте ВИВАПИАНО български композитор от трето поколение, можете да участвате в надпреварата за Голямата награда.
Пишете ни за НОТИ от ХРИСТОВ

LISTEN / СЛУШАЙТЕ​

Toccata on All-Souls' Day