Rila Music Exchange Workshop-Festival

 

Rila Music Exchange Работилница-Фестивал

Rila Music Exchange is a joint project of the Ardenza Foundation and the Rila Municipality. The seventh edition of the festival will take place in the end of the summer of 2018, attracting young ethno musicians of all nationalities to the beautiful Rila mountains of southwestern Bulgaria to learn and perform together with local amateur folk music ensembles, enlivening village squares in the region with celebrations of folk music from around the world.

Rila Music Exchange е съвместен проект на фондация Арденца и община Рила. Седмото издание на фестивала ще се проведе в края на лятото на 2018, привличайки  млади етно-музиканти от различни националности към този живописен район в югозападна България за да учат и изпълняват заедно с местни любителски състави народна музика от цял свят.

​​

You want to participate in the Rila Music Exchange 2018? Write to us at ardenzafoundation@gmail.com or sofia.hogstadius@gmail.com

 

Желаете да участвате в Rila Music Exchange 2018? Пишете ни на адрес ardenzafoundation@gmail.com или sofia.hogstadius@gmail.com

IMG-ca4d4a950f55803c69461d6e88d4706f-V.j
39987960_1879788455661055_33130295990880