2014 VIVAPIANO PRIZES / НАГРАДИ

The Ivan Spassov Prize
is given in honor of the distinguished third-generation Bulgarian composer IVAN SPASSOV (1934-1996).
 

To be considered for this cash prize, awarded on the basis of your performance in the VIVAPIANO competition round, just include a piece by Ivan Spassov in your competition program. Perform a piece by any of the eight VIVAPIANO third-generation Bulgarian composers to be eligible to compete for the VIVAPIANO Grand Prize.
Write to us for SHEET MUSIC by SPASSOV

Награда "Иван Спасов"
се присъжда в памет на изтъкнатия български композитор от трето поколение ИВАН СПАСОВ (1934-1996).
 

За тази парична награда, присъдена на базата на вашето изпълнение на конкурсния тур, включете пиеса от Иван Спасов в конкурсната си програма Ако изпълнявате пиеса от един от осемте ВИВАПИАНО български композитор от трето поколение, можете да участвате в надпреварата за Голямата награда.
Пишете ни за НОТИ от СПАСОВ

LISTEN / СЛУШАЙТЕ​

Short Piece in Folk Style​​

24 Bagatelles

Dance

Song (from 40")