2014 VIVAPIANO PRIZES / НАГРАДИ

The Konstantin Iliev Prize
is given in honor of the distinguished third-generation Bulgarian composer KONSTANTIN ILIEV (1924-1988).
 

To be considered for this cash prize, awarded on the basis of your performance in the VIVAPIANO competition round, just include a piece by Konstantin Iliev in your competition program. Perform a piece by any of the eight VIVAPIANO third-generation Bulgarian composers to be eligible to compete for the VIVAPIANO Grand Prize.
Write to us for SHEET MUSIC by ILIEV
 

Награда "Константин Илиев"
се присъжда в памет на изтъкнатия български композитор от трето поколение КОНСТАНТИН ИЛИЕВ (1924-1988).
 

За тази парична награда, присъдена на базата на вашето изпълнение на конкурсния тур, включете пиеса от Константин Илиев в конкурсната си програма Ако изпълнявате пиеса от един от осемте ВИВАПИАНО български композитор от трето поколение, можете да участвате в надпреварата за Голямата награда.
Пишете ни за НОТИ от ИЛИЕВ

LISTEN / СЛУШАЙТЕ​

Prelude

Nocturne
Waltz

Toccata

Village Dance

Wheel Song (from 49")

Children's Birds (6 short pieces)