VIVAPIANO PRIZES / НАГРАДИ

The Lyuba Encheva Prize

​is given by the Lyuba Encheva Foundation in honor of the distinguished Bulgarian pianist LYUBA ENCHEVA.

There is NO required repertoire for this cash prize, awarded on the basis of your performance in the VIVAPIANO competition round.

 


​Награда "Люба Енчева"

е осигурена от фондация "Люба Енчева" в памет на големия български пианист.

​За тази парична награда, присъдена на базата на вашето изпълнение на конкурсния тур, НЯМА задължителни пиеси.​