VIVAPIANO PRIZES / НАГРАДИ

The Parashkev Hadzhiev Prize
is given in honor of the distinguished Bulgarian composer PARASHKEV HADZHIEV (1912-1992). The author of the music for over 100 stage works, Hadzhiev was a Berlin Hochschule graduate who taught harmony and composition at the Bulgarian State Conservatory for more than forty years.
 

To be considered for this cash prize, awarded on the basis of your performance in the VIVAPIANO competition round, just include a piece by Parashkev Hadzhiev in your competition program.

Write us for SHEET MUSIC by HADZHIEV​

Награда "Парашкев Хаджиев"
ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ (1912-1992) ярко се отличава със своята разностранна творческа, педагогическа и обществена дейност. Автор е на камерна и симфонична музика и над 100 сценични произведения.  П. Хаджиев завършва пиано при А. Стоянов и композиция при П. Владигеров в Държавна музикална академия и София.  Специализира композиция при Й. Маркс във Виена и при Х. Тисен в Берлин. Повече от 40 години, П. Хаджиев е преподавател по хармония и композиция в ДМА.
 

За тази парична награда, присъдена на базата на вашето изпълнение на конкурсния тур, включете пиеса от Парашкев Хаджиев в конкурсната си програма.

ЛИНК за НОТИ от ХАДЖИЕВ