2014 VIVAPIANO PRIZES / НАГРАДИ

LISTEN / СЛУШАЙТЕ​

Toccata

Triumph of the Bells

Short pieces

 

The Vassil Kazandzhiev Prize
is given in honor of the distinguished third-generation Bulgarian composer VASSIL KAZANDZHIEV (born 1934).
 

To be considered for this cash prize, awarded on the basis of your performance in the VIVAPIANO competition round, just include a piece by Vassil Kazandzhiev in your competition program. Perform a piece by any of the eight VIVAPIANO third-generation Bulgarian composers to be eligible to compete for the VIVAPIANO Grand Prize.
Write to us for SHEET MUSIC by KAZANDZHIEV

Награда "Васил Казанджиев"
се присъжда в чест на изтъкнатия български композитор от трето поколение ВАСИЛ КАЗАНДЖИЕВ (1934).
 

За тази парична награда, присъдена на базата на вашето изпълнение на конкурсния тур, включете пиеса от Васил Казанджиев в конкурсната си програма Ако изпълнявате пиеса от един от осемте ВИВАПИАНО български композитор от трето поколение, можете да участвате в надпреварата за Голямата награда.
Пишете ни за НОТИ от КАЗАНДЖИЕВ