Нотни издания / Printed musical scores

Свържете се с нас ако желаете да закупите нотните издания и компактдискове от нашата ВИВАПИАНО колекция - пиеси за пиано от български композитори.

 

Contact us if you wish to purchase the printed musical scores and CDs of our VIVAPIANO collection  -

pieces for piano by bulgarian composers.

 

 

Нотни издания / Printed musical scores

 

 

 

 

 

 

Първа част: Избрани пиеси за пиано от Артин Потурлян

Vol. 1: Selected Piano Pieces by Artin Potourlian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втора част: Избрани пиеси за пиано от Лазар Николов, Александър Райчев, Константин Илиев и Георги Тутев

Vol. 2: Selected Piano Pieces by Lazar Nikolov, Alexander Raichev, Konstantin Iliev and Georgi Tutev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трета част: Избрани пиеси за пиано от Димитър Христов, Васил Казанджиев, Благо Симеонов и Иван Спасов 

Vol. 3: Selected Piano Pieces by Dimiter Christoff, Vassil Kazandjiev, Blago Simeonov, Ivan Spassov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвърта част: Десет лесни пиеси за пиано на две и четири ръце от Михаил Пеков

Vol. 4: Ten Easy Pieces for piano 2- and 4-hands by Mihail Pekov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пета част: специален брой- съвместно с фондация Петко Груев Стайнов. Клавирна музика от български композитори по теми от Петко Стайнов

Vol.5: special edition- together with foundation Petko Gruev Staynov. Piano music from bulgarian composers on themes of Petko Staynov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компактдискове / CDs

"Нани, нани..." - клавирни пиеси от български композитори в изпълнение на Даниела Дикова

 

"Nani, nani..." - piano pieces from bulgarian composers, performed by Daniela Dikova