​Имате ли въпроси? Пишете ни или вижте нашата страница с отговорите на най-често задавани въпроси.

Kонкурс VIVAPIANO

Десето издание,  17-18 април 2021, София

Посветено на 210-годишнината от рождението на композитора Ференц Лист     и 130-годишнината от рождението на компоситора Сергей Прокофиев

Основан от Даниела Дикова и вдъхновен от делото на изтъкнатия български клавирен педагог Андрей Стоянов конкурсът за пианисти-непрофесионалисти VIVAPIANO има за цел да oкуражи всички, които се занимават с пиано, но не са избрали това занимание да стане част от професионалния им живот. Ако вие изучавате пиано в музикалните школи, свободни школи по изкуствата към музикалните училища, при частни педагози, или в специализираните музикални учебни заведения, но не сте със специалност пиано и не се занимавате професионално и срещу заплащане с музициране, преподаване или акомпанимент, тогава VIVAPIANO е за вас!

Нека да сме заедно на поредния клавирен празник VIVAPIANO в концертните зали на НМУ "Л.Пипков" - София!

 

VIVAPIANO Competition

Tenth edition, 17-18 April 2021, Sofia

Dedicated to the 210th anniversary of the birth of the  composer Ferenz List  and 130th anniversary of the birth of the composer Sergei Prokofiev

Founded by Daniela Dikova and inspired by the distinguished Bulgarian piano pedagogue Andrei Stoyanov, the VIVAPIANO International Competition for Non-professional Pianists is for amateur pianists of all ages and nationalities. If you study piano privately, at a local music school, or a specialized music institution (but not as your major instrument) and do not perform or teach piano on a professional basis, then VIVAPIANO is for you! 

Join us for the tenth edition of VIVAPIANO at the concert halls of the National Music School "L.Pipkov"  in Sofia!

 


 

 

 

 

 

I
 

  • Wix Facebook page