Награди VIVAPIANO 2021 / Prizes VIVAPIANO 2021

 

Награди, присъдени на базата на изпълнение на конкурсния тур​​​​​​​​​​​​​


• Първа, втора и трета награди във всяка група от 1 до 9 

Специални награди на имената на изявени български клавирни изпълнители


• Награда “Иван Торчанов”
• Награда “Донка Куртева”
• Награда “Люба Енчева”
• Награда “Андрей Стоянов”

Награда "Антон Диков"
Награди, присъдени на базата на изпълнение на Гала-концерта​​​​​​​​​​​


Всеки участник, класиран на първо място в групата си и изпълнил на конкурсния тур най-малко едно произведение от Лудвиг ван Бетовен, има право на участие в заключителния Гала-концерт.

 

Голяма награда VIVAPIANO (за участник, носител на първа награда от Група 5 – 8)
Голяма награда VIVAPIANO JUNIOR
(за участник, носител на първа награда от Група 1 – 4)
Награда “Клавирно дуо” (за състав от Група 9)

 

Носителите на Големите награди VIVAPIANO и VIVAPIANO JUNIOR ще свирят като солисти със съпровод на оркестър през следващия концертен сезон.

 

Prizes, awarded on the basis of performance

in the competition round


First, Second, and Third Prizes in each group from 1 to 9

Special prizes on the names of prominent Bulgarian piano artists

 

 

Ivan Torchanov Prize
Donka Kurteva Prize
Lyuba Encheva Prize
Andrey Stoyanov Prize

• Anton Dikov Prize

 

 

 
Prizes, awarded on the basis of performance in the Gala Concert​
 

 

Аll participants ranked first in their group, who performed at least one of the composers Ludwig van Beethoven, can participate in the Gala Concert.


 

VIVAPIANO Grand Prize(awarded to a first-prize winner from Groups 5-8)
VIVAPIANO Junior Grand Prize ​(awarded to a first-prize winner from Groups 1-4)
Piano Duo Prize (awarded to a piano duo from Group 9)

Тhe winners of the VIVAPIANO Grand Prize and VIVAPIANO Junior Grand Prize will perform as soloists accompanied by an orchestra next season.