​Регламент на VIVAPIANO 2021


 

1. Кой може да участва?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Международният конкурс  за пианисти - непрофесионалисти VIVAPIANO е за всички лица, без възрастови ограничения, които:  

- изучават пиано в музикалните школи, свободните школи по изкуствата към професионалните музикални училища или при частни педагози;

- учат в музикални паралелки на общообразователните училища пиано само като факултативен или задължителен инструмент, както и изучаващите задължително пиано в музикални училища или висши музикални заведения;

- не се занимават професионално и срещу заплащане с музициране, преподаване или акомпаниране на пиано;

- искат да си осигурят едно незабравимо артистично преживяване на софийската концертна сцена, като се изявят като  солов пианист и/или в клавирно дуо.


Всички кандидати, взели участие в предишни издания на конкурса могат да се състезават отново; изключение правят само носителите на Големите награди VIVAPIANO и VIVAPIANO JUNIOR.

2. Организатор, дати и място на провеждане


Конкурсът VIVAPIANO е основан през 2010 от Даниела Дикова и се организира от фондация "Арденца". Десетото издание на конкурса ще се проведе между 17 и 18 април 2021 г. в  концертните зали на НМУ "Л.Пипков" София

3. Конкурсен тур, Гала концерт, награди​​​​​​​


Конкурсът се провежда в един тур. Журито класира участниците във всяка група (виж т. 5) на първо, второ или трето място. Всички участници получават медал и диплом. Присъждат се и Специални награди, включително за най-добро изпълнение на творба от чуждестранен композитор. В случай, че някой от участниците от България бъде възпрепятстван да свири на живо, поради карантина, ще бъде допуснат до участие с видео-запис на своето изпънение. Всеки участник, класиран на първо място в групата си и изпълнил на конкурсния тур най-малко едно произведение от Ференц Лист или Сергей Прокофиев има право на участие в заключителния Гала-концерт, в който  ще бъдат допускани само изпълнения на живо. 

 

На базата на изпълнението на Гала-концерта, се присъждат следните награди:


   • Голяма награда VIVAPIANO за участник, носител на първа награда от Група 5 – 8
  • Голяма награда VIVAPIANO JUNIOR за участник, носител на първа награда от Група 1 – 4
  • Награда VIVAPIANO DUO за клавирно дуо на 4 ръце или за 2 пиана от Група 9

 

Допълнителна информация за наградите ще намерите тук.

4. Конкурсна програма

 

Произведенията, които ще бъдат изпълнени на конкурсния тур се избират свободно от участника, като се посочват във формуляра за записване. Допуска се изпълнение на отделни части от сонати, сюити и други циклични произведения. Допуска се изпълнение по ноти.

В случай, че някой от участниците от България бъде възпрепятстван да свири на живо, поради карантина, ще бъде допуснат до участие с видео-запис на своето изпънение. 

 

Участниците, желаещи  да се състезават на Гала-концерта, в който ще бъдат допускани само изпълнения на живо, задължително трябва да включат в програмата си за конкурсния тур най-малко едно произведение от Ференц Лист или Сергей Прокофиев.

 

5. Конкурсни групи


В конкурса могат да участват граждани от всички страни. Участниците са разделени по групи с отделни възрастови рамки и максимална трайност на конкурсната програма:


Група                                  Възраст                                                           Максимално времетраене


  1         родени между 01.01.2015 и 31.12.2016 (4 - 6 г.)                                          3 мин.
  2         родени между 01.01.2013 и 31.12.2014 (6 - 8 г.)                                          5 мин.
  3         родени между 01.01.2011 и 31.12.2012 (8 - 10 г.)                                        7 мин.
  4         родени между 01.01.2009 и 31.12.2010 (10 - 12 г.)                                      9 мин.
  5         родени между 01.01.2007 и 31.12.2008 (12-14 г.)                                      10 мин.
  6         родени между 01.01.2005 и 31.12.2006 (14–16 г.)                                     12 мин.
  7         родени между 01.01.2001 и 31.12.2004 (16-20 г.)                                      15 мин.
  8         родени преди 31.12.2000 (над 20 г.)                                                           15 мин.
                                                           

  9         Клавирни дуа на 4 ръце или 2 пиана ​(без възрастови ограничения)     15 мин.
 

6. Протичане на конкурсния тур

Редът на явяване във всяка една група е по дата на раждане. Осигурени са инструменти за кратко разсвирване преди конкурсния тур. Регистрацията на участниците в деня на конкурсния тур трябва да се осъществи най-късно 30 мин. преди явяването им на тура. Конкурсният тур е публичен.

7. Международно жури

​​​​​​​​​​
Съставено от изявени музикални педагози от различни страни, журито ще работи по правилник, утвърден от Организационния комитет на VIVAPIANO. Всички решения на журито, включително класирането и подбора на репертоар на участващите в Гала концерта, са окончателни и не подлежат на обжалване.

8. Разноски


Разноските по пътуването и пребиваването по време на конкурса са за сметка на участника.

9. Предоставяне на права


Участникът предоставя безвъзмездно правата върху записите и снимките на представянето му на конкурса на фондация "Арденца" с цел популяризиране на конкурса.

 

10. Съгласие с регламента

 

С подаването на документи за записване участника декларира своето съгласие с регламента на конкурса.  

11. Записване за участие

VIVAPIANO 2021 ОНЛАЙН-ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

Попълненият формуляр за записване трябва да бъде изпратен не по-късно от 2 април

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

 

 - Копие от документ удостоверяващ датата на раждане на кандидата.

 - 1 снимка в ПАСПОРТЕН ФОРМАТ, в ОТДЕЛЕН ФАЙЛ с името на участника.

 - Банково извлечение за платена такса за участие.

 - За участниците от 2, 3, 4, 5, 6 групи – удостоверение от съответното общообразователно учебно заведение в кой клас е записан кандидата в момента на конкурса.

 - За участниците от 7 група - удостоверение от съответното общообразователно учебно заведение в кой клас е записан кандидата в момента на конкурса или копие от дипломата за завършено средно образование.

 - За участниците от  8 групa – копие от дипломите за всички завършени степени на образование (средно и висше).

  - ЗЗЛД декларация

 

Документите трябва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail: ardenzafoundation@gmail.com


Таксата за участие дава право за участие в конкурса VIVAPIANO 2020 и като солов изпълнител в една от групите от 1 до 8 и като член на клавирно дуо на 4 ръце и на 2 пиана в група 9. Таксата за български участници е в размер от 70 лева* и трябва да бъде преведена на сметката на фондация "Арденца":

 

 

Фондация "Арденца"

Първа инвестиционна банка

пл. “Народно събрание” № 3, 1000 София

IBAN - BG76FINV91501203661767

BIC/SWIFT- FINVBGSF

Основание за превода: “Такса за участие във VIVAPIANO 2021 на /име и фамилия на участника/”

 

 

Банковите такси и комисионни са за сметка на участника.

​*Таксата за български участници е спонсорирана от фондация "Арденца" в половината от размера си и така остатъчната дъжима сума за участие се равнява на 70 лева. Тя следва да бъде преведена по сметката на фондация "Арденца

*Таксата за участие за български семейства с повече от един участник в конкурса е в размер от 50 лева за всеки участник от семейството.

 

Срок за подаване на документите за участие: 2 април

 

 

Имате ли въпроси? Пишете ни или вижте нашата страница с отговорите на най-често задавани въпроси.

Имате ли въпроси? Пишете ни или вижте нашата страница с отговорите на най-често задавани въпроси.

Имате ли въпроси? Пишете ни или вижте нашата страница с отговорите на най-често задавани въпроси.