Как да участвате във VIVAPIANO 2021

VIVAPIANO 2021 ОНЛАЙН-ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНE

 

Попълненият формуляр за записване трябва да бъде изпратен не по-късно от 2 април

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

 

 - Копие от документ, удостоверяващ датата на раждане на кандидата.

 - 1 снимка в ПАСПОРТЕН ФОРМАТ, в САМОСТОЯТЕЛЕН ФАЙЛ с името на участника.

 - Банково извлечение за платена такса за участие.

 - За участниците от 2, 3, 4, 5 групи – удостоверение от съответното общообразователно учебно заведение в кой клас е записан кандидата в момента на конкурса.

 - За участниците от 6 група - удостоверение от съответното общообразователно учебно заведение в кой клас е записан кандидата в момента на конкурса или копие от дипломата за завършено средно образование.

 - За участниците от  7, 8, 9  група – копие от дипломите за всички завършени степени на образование (основно, средно и висше).

  - ЗЗЛД декларация

 

Документите трябва да бъдат изпратени като прикачени файлове на                                                e-mail: ardenzafoundation@gmail.com

 

 

Таксата за участие дава право за участие в конкурса VIVAPIANO 2021 и като солов изпълнител в една от групите от 1 до 8, и като член на клавирно дуо на четири ръце или две пиана в група 9.

 

Таксата за български участници е 70 лева* и трябва да бъде преведена по сметката на фондация "Арденца":

 

 

Фондация "Арденца"

Първа инвестиционна банка

пл. “Народно събрание” № 3, София 1000

IBAN: BG76FINV91501203661767

BIC/SWIFT: FINVBGSF

Основание за превода: “Такса за участие във VIVAPIANO 2021 на /име и фамилия на участника/”.

 

 

Банковите такси и комисиони са за сметка на участника.

 

​*Таксата за български участници е спонсорирана от фондация "Арденца" в половината от размера си и така остатъчната дължима сума за участие се равнява на 70 лева. Тя следва да бъде преведена по сметката на фондация "Арденца"

*Таксата за участие за български семейства с повече от един участник в конкурса е

50 лева за всеки участник от семейството.

 

Краен срок за подаване на документите за участие: 2 април 2021

 

Можете да се запознаете с регламента на конкурса тук.


Имате ли въпроси? Пишете ни или вижте нашата страница с отговорите на най-често задавани въпроси.